Cases

Kernen i vores konsulentarbejde er vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser. I vores cases kan du få en fornemmelse af hvordan vi arbejder på tværs af sektorer og virksomheder og indenfor vores forskellige ydelsesområder.

Klar retning på ældreområdet 

Strategiudvikling- og forankring på et kommunalt ældreområde

Case - Klar retning

Ledelsesudvikling som løftestang til strategimplementering 

Kultur- og ledelsesudviklingsprogram i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsestalentudvikling 

Meritgivende udviklingsforløb for kommende skole- og institutionsledere

Case - Bedre ledelse

Målrettet lokal ledelses- og organisationsudvikling 

Tematiserede pakkeforløb målrettet lokale udfordringer.

Case - Bedre ledelse

Forretnings- og ledelsesudvikling i en privat hjemmeplejevirksomhed 

Strategisk prioritering, kvalitetsudvikling og bedre samarbejde

Case - Bedre ledelse

Fremskudt behandling af udsatte borgere med stofmisbrug 

Udviklings- og implementering på tværs af civilsamfund og kommune.

Case - Effektive forandringer

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Case - Klar retning

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Case - Klar retning

Klar retning i en stor styrelse 

Strategiudvikling- og forankring i en stor udfordret styrelse.

Case - Klar retning

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer