Virksomheder

Vi har brug for mere samarbejde mellem det offentlige og private for at løse store problemer som klima og velfærd. Vores erfaring fra den offentlige sektor gør os i stand til at hjælpe virksomheder med at udvikle deres strategi, organisation og ledelse, hvor samarbejde med det offentlige er vigtigt.

Vi har stor viden om forsyningsområdet, inklusive affald, el, vand og varme. Vi oplever i vores strategiopgaver en udfordret sektor, når det kommer til at balancere ambitiøse politiske mål, lovgivning og behovet for at holde priserne nede og forsyningssikkerheden oppe.

Forsyningsvirksomhederne skal blive bedre til at agere på kommercielle vilkår og udnytte nye teknologier og forretningsmuligheder, hvilket kræver kultur og adfærdsændringer og mere effektiv og tværgående ledelse.

Vi hjælper også virksomheder, der leverer velfærdsydelser til det offentlige, som f.eks. hjemmepleje og bo- og opholdssteder. Vi hjælper med strategi, ledelse og faglig udvikling, samtidig med at vi styrker deres samarbejde med regioner og kommuner.

Udvalgte cases

Forretnings- og ledelsesudvikling i en privat hjemmeplejevirksomhed 

Strategisk prioritering, kvalitetsudvikling og bedre samarbejde

Case - Bedre ledelse

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Case - Klar retning

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

Case - Klar retning