Bedre ledelse

Kernen i vores konsulentarbejde er vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser. I vores cases kan du få en fornemmelse af hvordan vi arbejder på tværs af sektorer og virksomheder og indenfor vores forskellige ydelsesområder.

Ledelsesudvikling som løftestang til strategimplementering 

Kultur- og ledelsesudviklingsprogram i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsestalentudvikling 

Meritgivende udviklingsforløb for kommende skole- og institutionsledere

Case - Bedre ledelse

Målrettet lokal ledelses- og organisationsudvikling 

Tematiserede pakkeforløb målrettet lokale udfordringer.

Case - Bedre ledelse

Forretnings- og ledelsesudvikling i en privat hjemmeplejevirksomhed 

Strategisk prioritering, kvalitetsudvikling og bedre samarbejde

Case - Bedre ledelse

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse