Stat

Som samfund står vi over for en række store udfordringer såsom geopolitiske spændinger, klima- og biodiversitetskriser, usikre økonomiske fremtidsudsigter, en aldrende befolkning og færre arbejdstagere. Alt dette skaber komplekse opgaver, der kræver både klar retning, bedre ledelse og nye ideer og løsninger, der skal implementeres på tværs af sektorer. Vi er optaget af at hjælpe statens ledere med at løfte og løse den opgave.

Vi oplever på den baggrund travle departementer, der arbejder på mange store og vigtige reformdagsordener med omfattende krav til politikudvikling, lovgivning og implementering. Samtidig er der pres på både ledelse og medarbejdere på grund af det høje politiske tempo, behovet for besparelser og vanskelige rekrutteringsvilkår.

De statslige styrelser og institutioner skal sikre kvaliteten af deres kerneydelser, samtidig med at de skal effektivisere, digitalisere og spare penge. Det er en udfordrende balancegang mellem udvikling og effektivisering både i ledelse og opgaveløsning. Universiteter og uddannelsesinstitutioner kæmper med administrative og studiemæssige reformer, der påvirker deres kultur og selvforståelse.

Mange af institutionerne har det til fælles, at deres kerneopgaver udføres af fagligt dygtige medarbejdere, der ofte har en høj grad af selv- og medledelse. Dette skal tages i betragtning under forandringsprocesserne.

Selvom rammevilkårene i staten varierer afhængigt af den specifikke kerneopgave og interessenter, er der et fælles behov for at forbedre kerneydelserne, have klare strategier, øge det tværorganisatoriske samarbejde og have dygtig ledelse med fokus på resultater og trivsel.

Vi har gennem mange år opbygget erfaring og viden inden for den statslige sektor gennem strategi-, ledelses- og organisationsudviklingsopgaver for departementer, styrelser, universiteter og uddannelsesinstitutioner. Gennem statens lederuddannelse, “Ny leder i staten”, har vi uddannet over 1000 nye kontorchefer siden 2012. Tilsammen giver det os en både dyb og bred forståelse af statens opgaver, kultur, vilkår og muligheder.

Denne erfaring og viden kombinerer vi med en stærk konsulentfaglighed, der samlet bidrager til at gøre en positiv forskel for vores statslige kunder.

Udvalgte Cases

Ledelsesudvikling som løftestang til strategimplementering 

Kultur- og ledelsesudviklingsprogram i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse

Klar retning i en stor styrelse 

Strategiudvikling- og forankring i en stor udfordret styrelse.

Case - Klar retning