Artikler

Vi har omfattende viden om strategi, organisation, ledelse og mennesker, som er afsættet for vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser.​ En gang i mellem får vi løsrevet os fra kundearbejdet og prioriterer tid til at dele faglige pointer og viden i podcast eller kortere artikler.

Artikler

Bryd konventionerne

Mere rock og færre slides i ledelseskommunikationen!

Artikler

Ledere skal se til højre og venstre

Ledere skal rette blikket mod deres lederkolleger og i stigende grad dele opgaver og medarbejdere med hinanden. Men det kræver, at de lærer at være gæst og vært i hinandens ledelsesrum

Artikler

Kulturanalyse

Har I styr på, hvor meget de grundlæggende antagelser påvirker jeres organisation?

Artikler

Ældre- og sundhedsområdet under forandring – hvad er små skridt med stor effekt?

Hvilke elementer skal vi have øje for, når vi udvikler? Og hvad kan spænde ben i processen? Det spørgsmål stiller KL i oplægget til årets Ældrekonference, hvor fokus er på styring og faglig udvikling i lyset af behovet for forandring på ældre- og sundhedsområdet.

Artikler

Ledelse af sammenhængende indsatser

Masser af værdi for borgerne. Vær opmærksom på de ledelsesmæssige udfordringer og afsæt den nødvendige tid.

Artikler

Strukturer spænder ben for samarbejdet i det offentlige

Hvis vi for alvor skal lykkedes med at give borgerne den bedste hjælp, er der brug for et opgør med hele den måde, det offentlige Danmark er styret og bygget op på.