Effektive forandringer

En forandring er en bevægelse. Ofte styret af et strategisk ønske om at nå bedre resultater og gøre en større forskel for målgruppen. Lykkes vi med det, er forandringen effektiv.

Vi forstår organisationer som en samling af mennesker og handlinger. Derfor er vi i forandringer optaget af samspillet mellem mennesker, processer og organisering.

Det betyder, at vi har fokus på at hjælpe til at finde en god balance mellem tre typer af interventioner; strukturelle, kulturelle og faglige. Så de tilsammen kan bidrage til, at forandringen bliver til adfærd, der former organisationens kultur på den lange bane.

Forandringer skal både ledelse og styres. Det lykkes vi bedst med, når ledere og medarbejdere er sammen om at sikre fælles kurs, koordinering og commitment (KKC). Dybt og bredt i organisationen. For jo bedre forståelse vi har af formål og retning, jo bedre kan alle bidrage relevant. Og tilpasse aktiviteter, beslutninger og adfærd.

I Connector hjælper vi vores kunder med:

  • Projekt- og processtøtte – både til design af projektet og facilitering af processerne
  • Strategisk fokus – fx på gevinster, sammenhænge til andre indsatser og afdækning af risici
  • Analyse af organisationens design, kultur og modenhed i relation til ønsket om forandring
  • Implementering af nye strukturer, processer og arbejdsgange
  • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere – med fokus på at forbinde struktur, kultur og kompetencer
  • Ledelsesudvikling og sparring i processen – fx om at producere ledelse sammen. Lokalt og på tværs af enheder og fagligheder

Vi står på et fundament af i lang erfaring med forandringsprocesser, indblik i fagområder og viden om ledelse i vores arbejde med forandringer:

  • Vi har bred faglighed indenfor strategi- og organisationsudvikling.
  • Vi har dybt kendskab til faglige og organisatoriske forhold – særligt på velfærdsområderne i den offentlige sektor.
  • Og vi har omfattende viden om ledelse og styring, forandringsledelse, kompetenceudvikling, adfærdsændringer, psykologi og organisationskultur.


Alle organisationer er særegne. Derfor går vi op i at tilpasse processer og metoder til den konkrete opgave, jeres behov og organisations muligheder.

Vi kombinerer vores viden med strukturerede projekt-metoder og værktøjer fra teorier om organisationsformer og agil implementering i designet af jeres proces. Med blik for, hvordan I kan få mest muligt ud af vores samarbejde.

Nogle gange betyder det, at vi for en tid er tæt inde i jeres projektorganisation. Andre gange giver vi ledelsessparring og faciliterer udvalgte workshops, møder og aktiviteter.

Relaterede Cases

Fremskudt behandling af udsatte borgere med stofmisbrug 

Udviklings- og implementering på tværs af civilsamfund og kommune.

Case - Effektive forandringer

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer