Case - Effektive forandringer

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Det er en velkendt problemstilling at sygehussektoren gennem en længere periode har været præget af højt sygefravær og udfordret trivsel. På denne baggrund valgte akutsygehuset, at arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet gennem forbedret arbejdsmiljø, større arbejdsglæde og højere trivsel.  

Connector bistod med målrettet og systematisk at videreudvikle sygefraværsindsatsen, med afsæt i STAR’s indsatsmodel for systematisk arbejde med sygefravær på offentlige arbejdspladser. Dette omfattede etablering af bedre HR-data og støtte til implementering af app til løbende måling og opfølgning på stressniveau og trivsel, samt rådgivning ift. de personalepolitiske rammer og processer for fraværshåndtering. 

Ude på hver af de 13 afdelinger har vi faciliteret handleplansproces forankret i MED. På det grundlag har vi, i samarbejde med et team af trivselskoordinatorer, gennemført indsatser, der fremmer afdelingens trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Det omfatter bl.a. kulturanalyse og kulturudvikling ift. øget psykologisk tryghed og relationel koordinering, kompetenceudvikling ift. kommunikation, konflikthåndtering og metoder til at håndtere oplevelsen af arbejdspres. Vi har leveret sparring og supervision til afdelinger og ledelsesteams med særlige udfordringer ift. psykisk arbejdsmiljø, herunder støtte til struktureret opfølgning på trivselsmåling og ledelsesevaluering 

Vi har leveret kompetenceudvikling af 100+ ledere i ledelse af trivsel og styrket tværgående ledelse. Derudover er der gennemført kompetenceudviklingsforløb for 150+ trivselskoordinatorer, som sammen med lederne styrker sygefraværskoordinationen. Der er arbejdet med at definere deres rolle og rammer for samspillet med ledelse og MED/arbejdsmiljøorganisation og trænet metoder ift. kulturudvikling og fremme af den lærende organisation, herunder systematisk forbedringsarbejde ift. trivsel og arbejdsmiljø 

Som særligt fokusområde, har vi gennemført en analyse af eksisterende praksis for onboarding samt udarbejdet anbefalinger til forbedringer af introduktionsprogram, der kan styrke rekruttering og fastholdelse 

Projektevalueringen viser positive resultater på tværs af organisationen, hvor de afdelinger, der har ydet en ekstra indsats også har opnået de bedste resultater. Vi har taget de første vigtige skridt i udviklingen af en kultur, hvor trivsel i højere grad ses som et fælles ansvar. Vi har udarbejdet et indsatskatalog med beskrivelser af virksomme indsatser, der skal bidrage til spredning af god praksis. Projektet afsluttes med en konference, hvor erfaringer formidles til både interne og eksterne aktører.