Civilsamfundet

NGO’er og fonde spiller en afgørende rolle i løsningen af de komplekse velfærdsudfordringer. Vi befinder os i en tid, hvor borgere og det offentlige skal samarbejde på nye måder. Dette kræver en nytænkning af, hvordan vi skaber velfærd. Det indebærer bl.a. et behov et tæt samarbejde mellem borgere, civilsamfund, offentlige aktører og virksomheder.

I Connector forstår vi kompleksiteten i organisationer, der hverken er offentlige eller drevet af profit. Såsom fonde og sociale NGO’er. En fællesnævner for organisationerne er, at værdiskabelsen er kompleks. Og at de er drevet af stærke værdier og personale, der brænder for målgruppen og opgaven. Man oplever ofte, at der altid mulighed for at gøre mere for målgruppen, medlemmerne og samfundet som helhed.

Dette skaber et behov for faglig udvikling. Men gør samtidig beslutningen om netop udvikling og forandringer svær, da man tit skal prioritere midler fra selve brugeropgaven til at vedligeholde det nødvendige organisatoriske fundamanet. Samtidig kan økonomien være usikker og i høj grad projektbaseret. Hvilket påvirker stabilitet og vilkår. 

Vi hjælper disse organisationer med en bred vifte af ledelses- og forandringsprocesser. Herunder strategiudvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, trivsel, arbejdsmiljø og ledelsesudvikling. Med blik for deres særlige 

Vi ser også et stort potentiale i at løse velfærdsudfordringer gennem partnerskaber mellem civilsamfundet og den offentlige sektor. Især når fonde medfinansierer både udvikling og implementering. Partnerskaber kan dog blive udfordret af, at det kræver fælles ambitioner og forståelse for målgruppens behov at samarbejde tæt. Og at det stiller krav om innovative og vidensbaserede projekter. Fondene spiller en stadig større rolle i velfærdsudviklingen og giver muligheder. Men for mange er det et nyt landskab at navigere i.

Vi har gode erfaringer med at styrke tværfaglige og tværsektorielle indsatser inden for sociale, ældre-, børne- og beskæftigelsesområdet. Fx ved at etablere, lede og facilitere partnerskaber mellem kommuner, civilsamfund og fonde. Vores rolle i partnerskaber er typisk at understøtte og facilitere udviklingsprocesser i samspil med ledere og medarbejdere fra de involverede organisationer, samt ikke mindst borgere i målgruppen. Vi faciliterer også læring og implementering. Og vi opsamler viden og udfører evalueringer. Vi er ofte involveret helt fra starten med etableringen af partnerskabet og udarbejdelsen af fondsansøgninger.

Udvalgte cases

Fremskudt behandling af udsatte borgere med stofmisbrug 

Udviklings- og implementering på tværs af civilsamfund og kommune.

Case - Effektive forandringer