Klar retning

I et samfund præget af store forandringer, drevet af den demografiske, teknologiske og politiske udvikling, er det afgørende at have en klar og fælles forståelse af hvad organisationen, virksomheden, institutionen eller enheden arbejder for. Hvad er vores opgave? Hvad er vores ambition? Vi tror på at retning er noget vi skaber i fællesskab, for at sikre den koordinering og det commitment, der er afgørende for at skabe de resultater organisationen er sat i verden for.

Gennem involverende og effektive processer, hjælper vi vores kunder med at formulere og forankre en klar strategisk retning. Vi arbejder med det store ”WHY” og har et stærkt blik for hvad der er nødvendigt for at skabe mening og udvikle det ejerskab, der er afgørende for god ledelse, velfungerende samarbejde og bedre resultatskabelse. 

Med afsæt i en stærk forretningsforståelse, og med brug af enkle værktøjer, tilrettelægger og faciliterer vi udviklingsprocesser omkring: 

  • Mission, vision og værdier 
  • Strategier, kerneopgaver og strategikort 
  • Mål, resultatplaner og indsatser 
  • Den strategiske fortælling, meningsskabelse og narrativer 


Det kan være længerevarende forløb for større organisationer eller kortere processer og seminarer for ledelsesteams og afdelinger – og det kan være udvikling af den nye strategi, revitalisering af den eksisterende eller hjælp til konkretisering af koncernstrategien i egen enhed. 
 

De konkrete processer tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte kunde og tager afsæt i kundens rammebetingelser, særlige forhold, vilkår og muligheder. Processerne kan inkludere: 

  • Indledende strategisk analyse, for at sikre fælles forståelse af hvor vi kommer fra og den omverden vi er en del af. En ny strategi er både vejen til at nå vores ambitioner og svaret på de udfordringer, vi oplever i dag.  
  • Strategiudvikling, hvor vi i tæt samarbejde med organisationens ledere både formulerer og sikrer ejerskab til ambition og strategi. 
  • Strategisk ledelse og styring, hvor vi hjælper med at udvikle strategiske ledelseskompetencer, strategisk governance og årsrytme, så der er sammenhæng mellem vores ambitioner, vores ledelse og vores daglige drift. 


Metodisk supplerer vi de klassiske strategiværktøjer med dyb viden om organisationskultur, ledelse, kommunikation og adfærdsdesign, så vi sikrer strategier, der kan omsættes til handling. Vi anvender interview, workshops og seminarer til at sikre, at strategien skabes af dem, der skal leve den. Valget af metode og tilgang afhænger af kundens specifikke situation og behov, og de udfordringer og muligheder, som organisationen står overfor.
 

Vi gør os umage med at overføre viden og færdigheder til vores kunder, så løsninger ikke kun bliver implementeret, men også bliver omsat til konkret adfærd og forankret i organisationens DNA, så forandringerne er holdbare og bæredygtige.  

Udvalgte cases

Klar retning på ældreområdet 

Strategiudvikling- og forankring på et kommunalt ældreområde

Case - Klar retning

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Case - Klar retning

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Case - Klar retning