Case - Klar retning

Klar retning på ældreområdet 

Strategiudvikling- og forankring på et kommunalt ældreområde

Case - Klar retning

Klar retning på ældreområdet 

Strategiudvikling- og forankring på et kommunalt ældreområde

Ældreområdet i kommunerne står midt i store udfordringer og opgaver i disse år i lyset af den demografiske udvikling, rekrutteringsudfordringer, det nære sundhedsvæsen. Og udviklingsopgaverne er omfattende i forhold til fx selvstyrende teams, nye styringsmodeller, velfærdsteknologi, samtidig med at driften skal køre 24:7. 

Vi har bistået en kommune med en strategiproces med det formål at få sat fælles retning for udvikling af ældreområdet og ikke mindst få skarpt prioriteret udviklingsindsatser, der er forankret i  1 årige udviklingsplaner.   

Der har været stort fokus på forankring hos centerledelse og det udførende ledelsesniveau. Processen har derfor i høj grad været designet omkring ledelsesgruppen og inkluderet inkluderet strategisk analyse, udvikling af strategien og den efterfølgende konkretisering og forankring.   

Den strategiske analyse bestod af en indledende analyse, interviews og workshops med lederne. Der blev udarbejdet SWOT-analyse, der som en analysestruktur, fremmer dialog om indhold og konkrete udfordringer.  

Ledelsesgruppen udarbejdede på dette grundlag mål og strategi (strategikort) for ældreområdet, der efterfølgende blev udmøntet i konkrete 1 årige udviklingsplaner for driftsenheder, som Connector faciliterede. Udviklingsplanerne var omdrejningspunkt for konkretisering og ikke mindst prioritering af udviklingsindsatser. Kunden oplever dialogerne om prioritering som helt afgørende, hvor der blevet skabt en bedre sammenhæng mellem indsatser og udviklingsressourcer/kapacitet i driften med fokus på de strategisk vigtigste projekter (baseret på Eisenhowers prioriteringsmatrice). 

Afslutningsvis har vi bistået med at skabe en struktur på den løbende opfølgning på udviklingsindsatser i ledergruppen.   

Kunden oplever i dag at stå med en fælles strategi, som er skaber sammenhæng i udvikling og drift og ikke mindst skarpt prioriterede udviklingsplaner ude i de organisatoriske enheder, som der løbende følges op på. Som et væsentligt resultat af processen, er ældreområdets ledere i dag i langt bedre koordineret og langt mere ”committet” til at hjælpe hinanden på tværs og arbejde for at nå de fælles mål.