Klar retning

Kernen i vores konsulentarbejde er vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser. I vores cases kan du få en fornemmelse af hvordan vi arbejder på tværs af sektorer og virksomheder og indenfor vores forskellige ydelsesområder.

Klar retning på ældreområdet 

Strategiudvikling- og forankring på et kommunalt ældreområde

Case - Klar retning

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Case - Klar retning

Strategi- og ledelsesudvikling på stort akutsygehus 

Processen tog afsæt i et udfordret sygehus med flere påbud fra STPS, meget siloopdelt ledelsespraksis og præget af manglende kontinuitet i flere ledelseslag. På denne baggrund blev der ansat en ny sygehusledelse, for at gennemføre en ”turnaround”.

Case - Klar retning

Klar retning i en stor styrelse 

Strategiudvikling- og forankring i en stor udfordret styrelse.

Case - Klar retning

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

Case - Klar retning