Case - Klar retning

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Case - Klar retning

Strategiudvikling i en multiforsynings-virksomhed 

Udvikling og forankring af strategi i en kompleks offentlig virksomhed

Connector har gennem et år bistået en forsyningsvirksomhed indenfor energi, vand og ressourcer med en involverende strategiproces. Direktions ambition var at udarbejde en koncernfælles strategi, som kunne sætte en ny og fælles retning for udviklingen af forsyningen, der var forankret i bestyrelse, chefgruppe og hos medarbejderne. 

Konkret skulle strategien skabe en fælles forståelse af de strategiske muligheder og udfordringer, skabe en overordnet retning for, hvordan forsyningen skal være drivkraft for udvikling af – og vækst i – bæredygtige forsyningsløsninger – og samtidig levere på mål om forsyningssikkerhed og effektive priser. I den sammenhæng skulle strategien synliggøre overfor ejeren, hvordan forsyningen vil levere ind de ambitiøse mål og krav, der stilles i bl.a. kommunens klimaplan. 

Vores leverance har bestået af facilitering af en involverende strategiproces, der har inkluderet strategisk analyse, udvikling af ny firårig koncernstrategi samt bistand til implementering i form af udvikling af etårige handleplaner på de enkelte forsyningsområder og udarbejdelse af struktur for strategisk ledelse og styring. 

Vi har anvendt simple værktøjer som SWOT-analyse og strategikort i processen, fordi det skaber de bedste forudsætninger for fokus på opgaven/forretningen og involverende processer. Vores tilgang til arbejdet med handleplaner har været ”håndholdt” med afsæt i, at de enkelte forsyningsområder er ret forskellige både ift. kultur, projektmæssig modenhed og kompleksitet i opgaverne. 

Effekten af projektet har været en koncernfælles, tydelig og forankret strategisk retning for forsyningsvirksomheden, der har bidraget til prioritering og fokusering ude i de enkelte forsyningsområder. Processen har understøttet en kulturudvikling med øget fokus på forretningsudvikling og et mere udadvendt fokus på resultater og indsatser. Strategiprocessen har bidraget til udvikling af organisationens evne til at strategiudvikle, prioritere og eksekvere og styrket samspillet herom i ledelsen.