Værdiskabende indsigt

Som samfund investerer vi årligt milliarder i at udvikle og levere velfærdsydelser. Det er derfor vigtigt, at vi har et godt og velinformeret grundlag at træffe beslutninger på. Både når vi investerer i projekter og processer, der skal forbedre eller udvikle nye løsninger. Og når vi skal skabe forandringer i den måde, vi arbejder på. Fx ved ændrede organiseringer, nye former for ledelse, eller forbedring af arbejdsmiljøet.  

Viden skaber værdi på mange dimensioner. Den kan både give overblik og bidrage til beslutninger helt tæt på praksis. Hvor ledere og medarbejdere skal træffe faglige og organisatoriske beslutninger med betydning for driften og samarbejdet. Og den kan informere strategiprocesser, så organisationen kan positionere sig klogt i forhold til interessenter, opgaver og brugere.  

Samtidig skal vi holde os for øje, at hverken viden eller data er uskyldige i organisatoriske sammenhænge. De er performative. Hvilket betyder, at det både påvirker organisationen, når vi evaluerer og indsamler viden, og når vi anvender den til at træffe valg og beslutninger. Uanset om det er i hverdagens praksis, på tværs af fagområder, eller på direktionsgangen.  

Viden kan både skabe energi og fremdrift. Den kan både pege på og motivere til forandring. Men den kan også vise udfordringer, som skaber uro, pres og et krav om handling. 

I Connector står vi på tre ben i arbejdet med analyse, viden og data: 

  • Vi indsamler, analyserer og formidler data på metodisk robuste og bevidste måder. Vi ved, at processen i sig selv ofte gør noget både ved det og ved dem, vi undersøger. 
  • Vi producerer viden sammen med kunden. Vi har i hele processen fokus på, at den er nærværende og kan anvendes til at skabe værdifulde løsninger. Både på kort og langt sigt. 
  • Vi har blik for, at viden og analyser både påvirker interessenter, praksis og organisationer. Og at analyser kan være stærke virkemidler og bidrage til at skabe bedre sammenhænge, og forandring i samarbejdsformer, ledelse og ydelser.  

 

Vi tilbyder fx:  

  • Evalueringer af policy, puljer, programmer og projekter  
  • Analyser af organisationer, kulturer, interessenter og målgrupper 
  • Undersøgelser af arbejdsformer, samarbejde, arbejdsmiljø, ledelses-konstruktioner  

  

Vi designer altid analyserne til den enkelte opgave og organisation, så de efterlader vores kunder med indsigt, der kan omsættes og skabe gavn. Samtidig supplerer vi gerne formidling af viden med målrettet rådgivning, kapacitetsopbygning og involvering. Så det kan styrke organisatorisk fremdrift og forbedring. 

Udvalgte cases

Organisationsanalyse i en statslig kulturinstitution

Case - Værdiskabende indsigt