Bedre ledelse

God ledelse og dygtige ledere er afgørende for samarbejde, engagement og effektivitet. Det gælder særligt i en tid hvor forandringshastigheden er høj, ressourcerne knappe og resultatkravene stiger. Mange ledere mangler tid til ledelse, støtte til at håndtere dilemmaer og paradokser og konkrete værktøjer til at udøve nærværende og meningsskabende ledelse i en travl hverdag.

Gennem målrettede, skræddersyede og praksisnære udviklingsforløb for ledere og ledelsesteams, hjælper vi vores kunder til bedre ledelse og øget ledelseskapacitet. Vi bliver ofte anerkendt for en stærk forretningsforståelse, en høj faglighed og et tydeligt blik for at integrere ledelsesudvikling og ledelsespraksis.

Det kan være som sammenhængende forløb, der løfter konkrete målgrupper i organisationen (som fx nye ledere eller ledelsestalenter) eller som målrettede udviklings-, coaching- og sparringsforløb for direktioner, ledelsesteam og leder.

Afsættet er oftest konkrete udfordringer og ambitioner:

  • Et mere effektivt ledelsesteam – roller, relationer og tillid
  • Styrkede ledelseskompetencer
  • Større organisatorisk sammenhæng
  • En mere fælles kultur

Vi ved, at læring sker både før, under og efter et forløb – og at vi lærer bedre når vi arbejder anerkendende og med afsæt i egen praksis. Vores tilgange favner over involverende læringsforløb over coaching til observation og feedback i den daglige ledelsespraksis.

Relaterede Cases

Ledelsesudvikling som løftestang til strategimplementering 

Kultur- og ledelsesudviklingsprogram i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsesudvikling som fundament for et ambitiøst arbejdsfællesskab 

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb i styrelse

Case - Bedre ledelse

Ledelsestalentudvikling 

Meritgivende udviklingsforløb for kommende skole- og institutionsledere

Case - Bedre ledelse