Samarbejdspartnere og branchefællesskaber

I Connector ved vi, hvad vi kan – og vi ved, hvad vi ikke kan. Derfor arbejder vi meget gerne sammen med andre rådgivere, for at levere den bedst mulige hjælp til vores kunder.

  • Vi er på flere SKI-aftaler og har et tæt strategisk samarbejde med UKON
  • Vi leverer meritgivende ledelsesudvikling i tæt samarbejde med KP (Københavns Professionshøjskole)


Derudover er vi medlem af Managementrådgiverne (MR), som er en forening for managementkonsulentvirksomheder i Dansk Industri. Foreningen er en del af branchefællesskabet DI Rådgiverne, der er talerør og mødested for alle DI’s rådgivningsvirksomheder.

Vi har tilsluttet os MR’s erhvervsetiske kodeks, som sikrer, at medlemmerne aktivt bidrager til at oppebære og fremme branchens gode omdømme, høje faglighed og høje etiske standard – og er vores kunders sikkerhed for en seriøs, kompetent og loyal rådgivning.

Vi har tilsluttet os DI’s Diversitetsløfte og bidrager aktivt med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling