Vi skaber flere og bedre sammenhænge i den offentlige sektor

Klar Retning

Strategiprocesser, der involverer, sikrer fælles forståelse og fælles ejerskab

Bedre Ledelse

Praksisnære udviklingsforløb, der udvikler kompetencer, relationer og resultater

Effektive Forandringer

Involverende og effektive forandrings- og implementeringsprojekter

Solid domæneerfaring og stærk faglighed

Vi kombinerer solid domæneerfaring og en stærk faglighed
i vores arbejde med at gøre en positiv forskel for vores kunder.

Værdiskabende
indsigt

Involverende analyser, der skaber resultater

Klar
Retning

Strategiprocesser, der involverer, sikrer fælles forståelse og fælles ejerskab

Bedre
Ledelse

Praksisnære udviklingsforløb, der udvikler kompetencer, relationer og resultater

Effektive
Forandringer

Involverende og effektive forandrings- og implementeringsprojekter

Solid domæneerfaring og stærk faglighed

Vi kombinerer solid domæneerfaring og en stærk faglighed
i vores arbejde med at gøre en positiv forskel for vores kunder.

Teamet

Vi er erfarne konsulenter, der selv har både ledet og levet i store organisationer. Vi kender praksis og gør en dyd ud af, at arbejde i sektorer, hvor vi ved hvad det handler om. Uanset om du møder os som ledelsesrådgivere eller proceskonsulenter, vil du opleve os som nysgerrige, nærværende og professionelle. ​

Cases

Kernen i vores konsulentarbejde er vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser. I vores cases kan du få en fornemmelse af hvordan vi arbejder på tværs af sektorer og virksomheder og indenfor vores forskellige ydelsesområder.

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

Case - Klar retning

Viden

Vi har omfattende viden om strategi, organisation, ledelse og mennesker, som er afsættet for vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser.​ En gang i mellem får vi løsrevet os fra kundearbejdet og prioriterer tid til at dele faglige pointer og viden i podcast eller kortere artikler.

Artikler

Bryd konventionerne

Mere rock og færre slides i ledelseskommunikationen!

Video

Kontorchefens ledelsesvilkår og muligheder – Ledelsesugen 2023

Artikler

Ledere skal se til højre og venstre

Ledere skal rette blikket mod deres lederkolleger og i stigende grad dele opgaver og medarbejdere med hinanden. Men det kræver, at de lærer at være gæst og vært i hinandens ledelsesrum

Podcast

Ledelse man kan mærke

Hvad vil det sige, at ledelse er noget vi gør sammen? Hvad kræver det af en organisation? Og hvorfor skal vi det? I dette afsnit besøger vi KFUKs Social Arbejde for at tale med generalsekretær Ann-Sofie Bech von Hielmcrone om, hvad det betyder for arbejdsmiljø og ledelse, når opgaven er at hjælpe nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund.

Podcast

Understanding Organizations Finally!

I dette afsnit af Get Connected fra Connector A/S interviewer Mikael Elkan Professor Henry Mintzberg om hans bog “Understanding Organizations….Finally!” og ideerne bag hans teori om hvilke kræfter, der påvirker organisationer, og hvad der sker når de kommer ud af balance. Frem for alt: hvad kan ledere gøre for at lede deres organisationer under de vilkår.

Artikler

Kulturanalyse

Har I styr på, hvor meget de grundlæggende antagelser påvirker jeres organisation?
Der er ikke flere indlæg