Vi skaber flere og bedre sammenhænge i den offentlige sektor

Vi skaber flere og bedre sammenhænge i den offentlige sektor

Værdiskabende
indsigt

Involverende analyser, der skaber resultater

Klar
Retning

Strategiprocesser, der involverer, sikrer fælles forståelse og fælles ejerskab

Bedre
Ledelse

Praksisnære udviklingsforløb, der udvikler kompetencer, relationer og resultater

Effektive
Forandringer

Involverende og effektive forandrings- og implementeringsprojekter

Værdiskabende
indsigt

Involverende analyser, der skaber resultater

Klar
Retning

Strategiprocesser, der involverer, sikrer fælles forståelse og fælles ejerskab

Bedre
Ledelse

Praksisnære udviklingsforløb, der udvikler kompetencer, relationer og resultater

Effektive
Forandringer

Involverende og effektive forandrings- og implementeringsprojekter

Solid domæneerfaring og stærk faglighed

Teamet

Vi er erfarne konsulenter, der selv har både ledet og levet i store organisationer. Vi kender praksis og gør en dyd ud af, at arbejde i sektorer, hvor vi ved hvad det handler om. Uanset om du møder os som ledelsesrådgivere eller proceskonsulenter, vil du opleve os som nysgerrige, nærværende og professionelle. ​

Cases

Kernen i vores konsulentarbejde er vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser. I vores cases kan du få en fornemmelse af hvordan vi arbejder på tværs af sektorer og virksomheder og indenfor vores forskellige ydelsesområder.

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse

Fra sygefravær til arbejdsglæde

Flerårigt trivselsprojekt på stort akutsygehus med fokus på arbejdsglæde, trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Case - Effektive forandringer

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

Case - Klar retning

Viden

Vi har omfattende viden om strategi, organisation, ledelse og mennesker, som er afsættet for vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser.​ En gang i mellem får vi løsrevet os fra kundearbejdet og prioriterer tid til at dele faglige pointer og viden i podcast eller kortere artikler.

Artikler

Ved Kan Vil Gør

En del af det velkendte DNA i ledelse og projektledelse – og i Connector – er proceduren: Ved > Kan > Vil > Gør. Mange kender den, mange møder den på kurser og uddannelser, men ophavet og tankesættet bag er mindre kendt. Det får du her. 

Podcast

Ved Kan Vil Gør – samtale med opfinderne af proceduren, Nils Bech

I denne episode af Get Connected fra Connetor A/S taler Mikael Elkan med Nils Bech, der igennem 35 år udviklede og trænede ledere i forsvaret og det private i transparent ledelse. Nils opfandt den procedure, som mange kender, men ikke ved hvor kommer fra: Ved Kan Vil Gør. Her får du tankerne bag, hvordan proceduren bruges, og tanker om hvornår den virker – ikke mindst en klar definition af ledelse fra Nils.

Artikler

Tværfaglige teams på ældreområdet

Vi har i Connector bistået med at understøtte udviklingen, etableringen og forankringen af de faste teams i en række kommuner.

Artikler

Organisatorisk tryghed

Kære leder: har I organisatorisk tryghed?

Artikler

Bryd konventionerne

Mere rock og færre slides i ledelseskommunikationen!

Video

Kontorchefens ledelsesvilkår og muligheder – Ledelsesugen 2023

Der er ikke flere indlæg