Case - Bedre ledelse

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Case - Bedre ledelse

Ny leder i staten 

Halvårligt lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere

Ny Leder i Staten er den danske stats ambitiøse lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere. Formålet er at øge kvaliteten af ledelse og understøtte en fælles og stærk ledelseskultur og -faglighed. 

Projektet inkluderer udvikling, leverance og projektledelse af et lederudviklingsforløb bestående af indledende analyse og test af den enkelte leders ledelsesmæssige udviklingsbehov, 9 ledelsesfaglige seminardage, aktionslæring, lederspejl, chef- og coachingsamtaler. Forløbet klæder lederne på til at lede og udvikle deres kontors medarbejdere samt tage ansvar for strategi-, kultur- og adfærdsudvikling i egen organisation og på tværs af staten. Temamæssigt arbejdes med det personlige lederskab, kurs, koordinering og commitment, motivation, paradoksledelse, coaching, konflikthåndtering, kultur og forandringsledelse, teamledelse, strategisk ledelse, gruppedynamik, mobilisering og personlig udvikling. 

Som en del af forløbet arbejder lederne i ledelsesværksteder. Her udarbejder de, med vores rådgivning, en strategi for eget område og analyserer behov for udvikling af deres enheds drift, organisering, kultur og kompetencer. De tilrettelægger konkrete forandringsprocesser og trænes i kommunikation af forandringer og ledelsesbudskaber i både 1:1 samtaler og på større møder. Læring forankres i egen enhed i agile ledelsessprint mellem modulerne. Endelig arbejdes der undervejs med personalepolitiske emner, herunder rollen som embedsmand (kodeks 7), incitamentsstrukturer, diversitet, bias, analyse af kompetenceudviklingsbehov og gennemførelse af både udviklingssamtaler og nødvendige samtaler.  

På ledelseslaboratorium arbejdes med teamdynamikker og teamudvikling i blivende netværksgrupper, parallelt med løsning af en aktuel statslig case. Casen inkluderer analyse af kultur og uddannelsesbehov ift. de forretningsmæssige behov og udarbejdelse af plan for forandringsledelsesprocessen, for at organisationen kan opnå sine mål og udvikle sin organisation. 

Forløbet er løbende udviklet undervejs i perioden, så det hele tiden er aktuelt og relevant. Vi har i forskellige konstellationer genvundet opgaven i flere udbudsrunder, og samlet set uddannet mere end 1000 statslige ledere.