Case - Klar retning

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

Case - Klar retning

Strategiudvikling og -forankring i en forsyningsvirksomhed

Udvikling og forankring af ejer- og forretningsstrategi i en tværkommunal affaldsvirksomhed.

De strategiske valg er komplekse, fordi rammer og vilkår for affaldsselskaber er under forandring og en række faktorer og aktører påvirker beslutninger. Det gælder fx lovgivning, forsyningssikkerhed og samspillet i et integreret energisystem. Dette kaldte på en sammenhængende og dynamisk strategiproces i tæt parløb med ejerkommunerne. 

Vores leverance har bestået af projektledelse og facilitering af strategiprocessen, der har inkluderet strategisk analyse, revision af ejerstrategi, udvikling af ny forretningsstrategi og bistand til implementering. 

Den strategiske analyse bestod af foranalyse, facilitering af workshops med eksterne interessenter mhp. problemforståelse og inspiration ift. udviklingen af affaldsområdet samt udarbejdelse af SWOT-analyse. 

Der blev tilrettelagt en sammenhængende strategiudviklingsproces, som sikrede, at ejerkommuner og bestyrelsers ønsker blev forankret i en revideret ejerstrategi, der indeholder virksomhedens mission og vision samt rammer for samarbejde og styring. Derefter faciliterede vi udviklingen af ny forretningsstrategi (strategikort), som operationaliserer mission og vision i 11 prioriterede strategiske fokusområder. 

Strategiimplementeringen omfattede udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, facilitering af seminarer mhp. organisatorisk forankring samt rådgivning ift. porteføljeledelse af de strategiske udviklingsprojekter og monitorering af strategisk fremdrift. 

Som en del af implementeringen, har vi derudover bistået med organisationsanalyse ift. fremtidens direkte genbrug, som er et strategisk fokusområde. På baggrund af en analyse af den nuværende håndtering af og potentiale for direkte genbrug med involvering af ejerkommunerne, er der udarbejdet løsningsforslag til fremtidig organisering af opgaven. Der er bistået med udarbejdelse af projektplan, løbende projektledelsessparring samt konkrete implementeringsaktiviteter ift. kommunikation, konkretisering af fremtidigt løsningkoncept samt plan for ombygning og organisationsændring ift. de 13 genbrugspladser. 

Effekten af projektet har været en sammenhængende, tydelig og forankret strategisk retning for affaldsselskabet, der samtidig har bidraget med at skabe forståelse mellem ejerkommuner, bestyrelse og selskab for betydningen af ændrede rammevilkår på affaldsområdet, som sikrer fokus og muliggør agile strategiske justeringer.