Artikler

Astrid Perregaard og Nina Nørregaard

Kulturanalyse

Har I styr på, hvor meget de grundlæggende antagelser påvirker jeres organisation?

Vinder vaner over planer i jeres organisation?

Har I styr på, hvor meget de grundlæggende antagelser påvirker jeres organisation?

Min kollega, Astrid Perregaard og jeg, har de sidste måneder arbejdet med forskellige organisationer, som  ønsker at styrke deres arbejdsfællesskab. Kontakten til os bliver ofte etableret, fordi ledelsen har observeret og konstateret, at der er noget i organisationen, som ikke fungerer optimalt. Kulturbegrebet bliver ofte nævnt, og italesat som både problemet og løsningen ”der er noget galt med vores kultur, det må vi få fikset”.

Aben flytter med
Ofte har ledelsen forsøgt med teambuildings- seminarer, dialog både i grupper og individuelt, arbejdspladsanalyser med tilhørende handleplaner og enkelte steder også omstruktureringer. Den historie vi ofte hører er, at ledelsen handler på baggrund af ønsker fra medarbejderne. Det hjælper i en periode, men efter få måneder er de tilbage ved start. Og det mærkelige er, at det ikke hjælper at ansætte nye medarbejdere! Aben flytter med. Og lederen siger frustreret det er som om vi ikke får ændret vores kultur”.

De grundlæggende antagelser skal frem i lyset
Det vores erfaring har lært os er, at ledelsens kompetente øjne ser, at der er noget som ikke fungerer optimalt, men lederne er for meget en del af kulturen til at få øje på, hvilke elementer der skal skrues på. De er blevet hjemmeblinde.

Det som kendetegner os når vi er blevet hjemmeblinde er, at vi ikke tror der er andre måder at agere på, vi mister vores nysgerrighed og får derfor ikke øje på det, som ligger under overfladen – de grundlæggende antagelser. Det er de grundlæggende antagelser, som er determinerende for den måde I arbejder på, og det som skal have frem i lyset, for at opnå en ny adfærd i organisationen. Det er jer, som er kulturen, uden en bevidsthed på jeres uskrevne regler, normer, værdier og holdninger vil I hver dag være med til at reproducere den kultur, som I vil væk fra.

Lederens vej til at arbejde med kulturændringer

 • Erkend at det er jer i organisationen, som reproducerer jeres kultur.
 • Bliv bevidst om, hvilke værdier og vaner som dominerer og dermed former kulturen hos jer- få dem frem i lyset, og tag styringen!
 • Gå forrest, vis de handlinger, som understøtter den kultur du ønsker – vær vedholdende og tydelig, I dine forventninger til værdier og vaner.

Når I skal arbejde med jeres organisationskultur, er det derfor vigtigt at være opmærksomme på følgende:

 • Vaner vinder altid over planer
  Kultur handler et langt stykke af vejen om de værdier, vaner og grundlæggende antagelser, som ofte er så stærke, at de vinder over planer – og de fine ord. De ubevidste vaner skal frem i lyset – de vaner som gør, at planerne aldrig er blevet til handling. Virksomme metoder til at få de grundlæggende antagelser frem er, at udføre interviews, observationer og være nysgerrig på hvad der ligger bag den adfærd, og de beslutninger, som bliver truffet. Inviter en fremmed ind, lyt til de spørgsmål og refleksioner nye medarbejdere, praktikanter og vikarer har.
 • Historien skal skrives om
  Formulering af den ønskede kultur og de ændringer dette kræver, skal omsættes og oversættes til konkret adfærd i hverdagen. Det er her du som leder skal have en særlig opmærksomhed på, hvad der ligger til grund for de beslutninger, som bliver truffet, og den adfærd du ser. Fordi det er de uskrevne regler, normer, værdier og holdninger, der skal rykkes ved, kræver det vedholdenhed og nysgerrighed.
 • Processer skal være ledelsesstyret og medarbejderbåret
  Ledelsen skal være tydelig i sine ønsker og forventning om ændringer. En vigtig del af denne proces er at italesætte alt det I som ledere ser, og være bevidst om, at der er en masse I ikke ser. I en opstart skal du som leder henvise til adfærd, som både fremmer den ønskede kultur, og adfærd som hæmmer den ønskede kultur, så der kommer handling på jeres ord.
 • Brug jeres tid og energi på efterlevelse og evaluering af den nye kultur
  For mange udviklingsprocesser stopper efter at definitionen af den ønskede kultur er formuleret og kommunikeret. Men det virkelige arbejde starter først her: Hvor efterlevelsen, internaliseringen, konkretiseringen og den løbende evaluering af de nye kulturelle træk sker.
 • Fokuser på fremtiden
  En kulturanalyse tager afsæt i fortiden, men er optaget af fremtiden. Det primære fokus for hele processen er at igangsætte ændringer, som påvirker jeres fælles ønskede fremtid!