Case - Bedre ledelse

Målrettet lokal ledelses- og organisationsudvikling 

Tematiserede pakkeforløb målrettet lokale udfordringer.

Case - Bedre ledelse

Målrettet lokal ledelses- og organisationsudvikling 

Tematiserede pakkeforløb målrettet lokale udfordringer.

Hospitaler og sygehuse er i særlig grad kendetegnet ved at være komplekse offentlige virksomheder med både kulturelle, strukturelle og økonomiske udfordringer. Det gælder internt i fht. sammenhæng i patientforløb og behandling, samarbejde mellem stærke faggrupper, traditionelt stærk hierarkisk ledelsesstruktur og det gælder eksternt i fht. samarbejde mellem sektorer, politisk og administrativ regulering, nationale kvalitetsstandarder, mm. Samtidig er det en sektor med rigtigt mange muligheder knyttet til bl.a. bedre tværorganisatorisk samarbejde, anvendelse af AI, data og ny teknologi, fælles ledelse på tværs af faggrupper og styrket patient- og borgerfokus.  

Mange af disse problemstillinger er forankret helt ude i dagligdagen hos afdelinger og afsnit i både somatikken og psykiatrien. Derfor har vores kunde udviklet et ”pakke koncept”, hvor regionen leverer rammerne for lokal ledelsesstøtte- og organisationsudvikling indenfor en række ledelsesfaglige temaer. 

Connector har i en årrække leveret mange af disse pakker – altid målrettet afdelingernes aktuelle og konkrete udfordringer, fx knyttet til behov for:  

  • Ny fælles kurs 
  • Styrket samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger, mm 
  • Udvikling af ledelsesteamet 
  • Styrke feedback kultur 
  • Forbedre trivsel og psykologisk tryghed 
  • Sammenlægning af to afdelinger 

Pakkerne leveres ”skræddersyet” til den enkelte kunde og består typisk af en blanding af indledende samtaler, ledelsesfaglige oplæg, involverende workshopper og coaching af ledere.