Case - Bedre ledelse

Forretnings- og ledelsesudvikling i en privat hjemmeplejevirksomhed 

Strategisk prioritering, kvalitetsudvikling og bedre samarbejde

Case - Bedre ledelse

Forretnings- og ledelsesudvikling i en privat hjemmeplejevirksomhed 

Strategisk prioritering, kvalitetsudvikling og bedre samarbejde

Kunden var i vækst med flere nye kommuner som kunder og havde brug for at styrke de ledelsesmæssige og organisatoriske forudsætninger for at kunne levere tilfredsstillende ind på de nye aftaler. 

Vores leverance bestod af løbende sparring til den daglige ledelse parallelt med et udviklingsforløb med fokus på at styrke den faglige ledelse i virksomheden. Udviklingsforløbet blev designet som et integreret lærings- og kvalitetsudviklingsforløb med deltagelse af ledere, sygeplejersker og øvrige faglige nøglepersoner. Der blev arbejdet konkret med at etablere en fælles forståelse for faglig ledelse og et fælles sprog omkring kvalitet. Fokus var her både internt mod medarbejderne og udadtil omkring samarbejde med kommunernes sygeplejersker og visitatorer i dagligdagen. Der blev parallelt hermed arbejdet konkret med at opdatere faglige retningslinjer og arbejdsgange og sikre compliance til de kommunale kvalitetskrav og forpligtelser til kommunerne. En væsentlig opgave var her at sikre en fælles grundlag ift. fire forskellige kommuners kvalitetskrav.  

Vores tilgang var meget praksisnær og det faglige udviklingsarbejde baserede sig på tilgangen omkring at arbejde med løbende forbedringer. Kunden oplevede, at vi fik generelt fik styrket vigtigheden af god ledelse i virksomheden, fik konkretiseret og arbejdet med en række konkrete ledelsesopgaver ift. at styrke særligt den faglige kvalitet.  

Derudover bistod vi direktionen med rådgivning ift. den strategiske udvikling af virksomheden med særligt fokus på at styrke samarbejdet med kommunerne og prioritering af indsatsområder. Vi var optaget af at styrke forståelsen i virksomheden for den kommunale virkelighed og styringsmæssige vilkår og derigennem styrke samspillet. Her kombinerede vi indsigt i kommunernes styringsbehov og prioriteringer som ”indkøber”/bestiller med en generelt forståelse for vilkår og udfordringer for private virksomheder på hjemmehjælpsområdet.