Viden

Vi har omfattende viden om strategi, organisation, ledelse og mennesker, som er afsættet for vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer – på kundernes egne præmisser.​ En gang i mellem får vi løsrevet os fra kundearbejdet og prioriterer tid til at dele faglige pointer og viden i podcast eller kortere artikler.

Artikler

Tværfaglige teams på ældreområdet

Vi har i Connector bistået med at understøtte udviklingen, etableringen og forankringen af de faste teams i en række kommuner.

Artikler

Organisatorisk tryghed

Kære leder: har I organisatorisk tryghed?

Artikler

Bryd konventionerne

Mere rock og færre slides i ledelseskommunikationen!

Video

Kontorchefens ledelsesvilkår og muligheder – Ledelsesugen 2023

Artikler

Ledere skal se til højre og venstre

Ledere skal rette blikket mod deres lederkolleger og i stigende grad dele opgaver og medarbejdere med hinanden. Men det kræver, at de lærer at være gæst og vært i hinandens ledelsesrum

Podcast

Ledelse man kan mærke

Hvad vil det sige, at ledelse er noget vi gør sammen? Hvad kræver det af en organisation? Og hvorfor skal vi det? I dette afsnit besøger vi KFUKs Social Arbejde for at tale med generalsekretær Ann-Sofie Bech von Hielmcrone om, hvad det betyder for arbejdsmiljø og ledelse, når opgaven er at hjælpe nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund.

Podcast

Understanding Organizations Finally!

I dette afsnit af Get Connected fra Connector A/S interviewer Mikael Elkan Professor Henry Mintzberg om hans bog “Understanding Organizations….Finally!” og ideerne bag hans teori om hvilke kræfter, der påvirker organisationer, og hvad der sker når de kommer ud af balance. Frem for alt: hvad kan ledere gøre for at lede deres organisationer under de vilkår.

Artikler

Kulturanalyse

Har I styr på, hvor meget de grundlæggende antagelser påvirker jeres organisation?

Artikler

Ældre- og sundhedsområdet under forandring – hvad er små skridt med stor effekt?

Hvilke elementer skal vi have øje for, når vi udvikler? Og hvad kan spænde ben i processen? Det spørgsmål stiller KL i oplægget til årets Ældrekonference, hvor fokus er på styring og faglig udvikling i lyset af behovet for forandring på ældre- og sundhedsområdet.

Artikler

Ledelse af sammenhængende indsatser

Masser af værdi for borgerne. Vær opmærksom på de ledelsesmæssige udfordringer og afsæt den nødvendige tid.

Artikler

Strukturer spænder ben for samarbejdet i det offentlige

Hvis vi for alvor skal lykkedes med at give borgerne den bedste hjælp, er der brug for et opgør med hele den måde, det offentlige Danmark er styret og bygget op på.