Podcast

Understanding Organizations Finally!

I dette afsnit af Get Connected fra Connector A/S interviewer Mikael Elkan Professor Henry Mintzberg om hans bog “Understanding Organizations….Finally!” og ideerne bag hans teori om hvilke kræfter, der påvirker organisationer, og hvad der sker når de kommer ud af balance. Frem for alt: hvad kan ledere gøre for at lede deres organisationer under de vilkår.