Stine Page

Chefkonsulent

Stine Page

Stine arbejder med ledelse og faglige forandringer inden for velfærdsområderne. Ofte i krydsfeltet mellem mødet med borgerne, samarbejdet i og på tværs af enheder og ledelse. Hun arbejder med at fremme den faglige udvikling, kvalitet og brug af digitale redskaber i organisationer.

Med erfaring som chefkonsulent og faglig leder i det kommunale, designer, faciliterer og leder Stine både små processer og store udviklingsprogrammer. Hun er optaget af at skabe meningsfulde forandringer i hverdagen og forstår, at udvikling og implementering ofte er en integreret proces, hvor vigtig læring sker undervejs.

Som proceskonsulent er Stine kreativ og involverende med et skarpt blik for forskellige perspektiver. Hun er uformel i sin omgangsform og optaget af at omsætte komplekse udfordringer til håndterbare handlinger.

Stine er Cand.mag. i International udvikling og filosofi fra Roskilde Universitetscenter og har en Diplom i ledelse.

Stine har været en del af Connector siden 2022.

Stine Page

Stine arbejder med ledelse og faglige forandringer inden for velfærdsområderne. Ofte i krydsfeltet mellem mødet med borgerne, samarbejdet i og på tværs af enheder og ledelse. Hun arbejder med at fremme den faglige udvikling, kvalitet og brug af digitale redskaber i organisationer.

Med erfaring som chefkonsulent og faglig leder i det kommunale, designer, faciliterer og leder Stine både små processer og store udviklingsprogrammer. Hun er optaget af at skabe meningsfulde forandringer i hverdagen og forstår, at udvikling og implementering ofte er en integreret proces, hvor vigtig læring sker undervejs.

Som proceskonsulent er Stine kreativ og involverende med et skarpt blik for forskellige perspektiver. Hun er uformel i sin omgangsform og optaget af at omsætte komplekse udfordringer til håndterbare handlinger.

Stine er Cand.mag. i International udvikling og filosofi fra Roskilde Universitetscenter og har en Diplom i ledelse.

Stine har været en del af Connector siden 2022.

Stine Page

Chefkonsulent