Søren Heide Ottosen

Chefkonsulent

Søren Heide Ottosen

Søren har omfattende erfaring med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling, særligt i den offentlige sektor. Søren er optaget af at skabe rød tråd mellem de krav og ønsker, der er til organisationens resultater og effekter på den ene side, og udviklingen i kapacitet, samarbejde, kultur og kompetencer i organisationen på den anden side.

Sørens kompetencer er særligt knyttet til at bistå for ledere og ledelsesteams med at opnå fælles forståelse af strategi og træne ledernes evne til at involvere, oversætte og facilitere strategi og udviklingsforløb, så de både er meningsgivende og udfordrende for medarbejderne i organisationen.

Søren er Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet. Han har i en årrække været censor på CBS og undervist på Diplomlederuddannelse på Københavns Professionshøjskole. Søren har arbejdet sammen med Connector siden 2010 og blev en del af Connector i 2019

Søren Heide Ottosen

Søren har omfattende erfaring med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling, særligt i den offentlige sektor. Søren er optaget af at skabe rød tråd mellem de krav og ønsker, der er til organisationens resultater og effekter på den ene side, og udviklingen i kapacitet, samarbejde, kultur og kompetencer i organisationen på den anden side.

Sørens kompetencer er særligt knyttet til at bistå for ledere og ledelsesteams med at opnå fælles forståelse af strategi og træne ledernes evne til at involvere, oversætte og facilitere strategi og udviklingsforløb, så de både er meningsgivende og udfordrende for medarbejderne i organisationen.

Søren er Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet. Han har i en årrække været censor på CBS og undervist på Diplomlederuddannelse på Københavns Professionshøjskole. Søren har arbejdet sammen med Connector siden 2010 og blev en del af Connector i 2019

Søren Heide Ottosen

Chefkonsulent